OM ASPERVALL INSTRUMENT

Aspervall Instrument är en stabil och leveranssäker producent av komponenter och produkter till framför allt kunder inom  processindustrin. Vi vill vara förstahandsvalet när du söker en partner inom finmekanisk bearbetning och montage.

Kompetens, hantverk och omtanke

Aspervall Instrument ägs sedan 2020 av CS Produktion. Kunderna finns primärt inom mät- styr och reglerbranschen och vi räknar med fortsatt tillväxt inom denna bransch, men även inom branscher med likartade produkter och behov. Långsiktiga satsningar i strategiska branscher och medarbetarnas kompetensutveckling är viktigare än snabba vinster i korta perspektiv. Alla i företaget äger och känner ansvar för alla produkter som lämnar anläggningen. Högsta kvalitet och finish är alltid målet.

Femton medarbetare i blandade åldrar med en bra mix av utbildning och erfarenhet garanterar både nytänkande och hög kvalitet. Vi jobbar med helhetsansvar och långsiktiga kundrelationer som ger unikt kunnande om och erfarenhet av våra kunders behov. Vår företagskultur bygger på yrkesstolthet och stor ansvarskänsla hos varje medarbetare.

FINMEKANISK TILLVERKNING MED TRADITION

Processindustrin viktig vid flytt

Aspervall Instrument AB grundades 1959 i Västberga i södra Stockholm. Processindustrin var redan tidigt viktiga kunder. Verksamheten växte och sommaren 1980 flyttades den till Säffle. Att valet föll på Säffle berodde på att Värmland var en bra marknad och dåvarande ägarna Roland och Kjell Aspervall såg tidigt möjligheterna till fortsatt utveckling för företaget i regionen. Redan då hade man inlett ett samarbete med bland andra Somas och Paab som Aspervall fortfarande jobbar med.

miljo-bild

KVALITET & MILJÖ

Aspervall arbetar aktivt med systematiskt kvalitets- och miljöledningsarbete vilket i praktiken bl.a. innebär att vi har schemalagda kvalitetsråd med våra större kunder. Aspervall är tredjepartscertifierad mot såväl ISO9001 som ISO 14001.